Polityka Prywatności

Polityka prywatności strony internetowej ZPC Bałtyk www.zpcbaltyk.pl prowadzonej przez Zakłady Przemysłu Cukierniczego Bałtyk z siedzibą w Gdańsku, ul. Droszyńskiego 8/11, 80-381 Gdańsk zarejestrowane w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103943, NIP 888-269-98-50, REGON 911297992

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zakłady Przemysłu Cukierniczego „BAŁTYK” szanują prawo do prywatności Użytkowników strony www.zpcbaltyk.pl

ZPC Bałtyk dbają dbają o ochronę danych osobowych oraz stosują odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przeglądających naszą stronę WWW. Stosujemy się do zapisów obowiązującego prawa, w tym:

  1. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  2. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  3. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Informujemy, że nasza strona www.zpcbaltyk.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z niej wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie plików cookies. Jeśli nie wyrażacie Państwo na to zgody mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej lub opuszczenia naszej strony.

Dalsze korzystanie z www.zpcbaltyk.pl bez zmiany ustawień dotyczących cookies w przeglądarce oznacza akceptację plików cookies, co będzie skutkowało zapisywaniem ich na Państwa urządzeniach.

Ponadto informujemy, że na naszej stronie www.zpcbaltyk.pl mogą być zamieszczane zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych bądź też podczas korzystania z naszej strony na Państwach urządzeniach mogą być dodatkowo umieszczone pliki cookies pochodzące od innych podmiotów w szczególności od dostawców takich jak np.: Facebook, Google+. Informujemy, że każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików cookies w swojej polityce prywatności w związku z czym nie mamy wpływu na prowadzoną przez dostawców politykę prywatności oraz wykorzystywania plików cookies.

Szczegóły dotyczące zastosowania plików cookies opisaliśmy na stronie:
POLITYKA COOKIES

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PRZEZ ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO „BAŁTYK” SP. Z O.O.

 

Wypełniając wymóg przewidziany w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że w razie gdyby w ramach prowadzonej działalności doszło do pozyskania oraz przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt. 1 RODO przez Zakłady Przemysłu Cukierniczego „BAŁTYK” Sp. z o.o. to:

 

  1. Administratorem takich danych osobowych – czyli podmiotem decydującym o tym, w jaki sposób i w jakich celach wykorzystywane będą te dane – są Zakłady Przemysłu Cukierniczego „BAŁTYK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Droszyńskiego 8 /11, KRS 0000103943, NIP 8882699850, z którymi we wszelkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych należy kontaktować się pod adresem e-mail: administrator.danych@zpcbaltyk.pl

 

  1. pozyskane dane osobowe przetwarzane mogą być przez Administratora lub podmioty działające na jego zlecenie takie jak: obsługa IT, księgowość, podwykonawcy, dostawcy, operatorzy pocztowi, obsługa marketingu, pr i sprzedaży oraz inne podmioty wspierające Administratora przy prowadzonej działalności gospodarczej – w oparciu o art. 6 RODO bądź na podstawie wyrażonej przez zainteresowaną osobę zgody, bądź w związku z korzystaniem z usług oferowanych lub świadczonych przez Administratora bądź też z uwagi na uzasadniony interes Administratora lub osoby trzeciej (w tym na potrzeby ich działań marketingowych);

 

  1. pozyskane dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom niż wskazani wyżej, chyba że podstawą dla tego będą powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub okaże się to niezbędne lub potrzebne dla osiągnięcia wymienionych powyżej celów, pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza UE i EOG oraz nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO, w tym poprzez profilowanie;

 

  1. pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas do tego niezbędny, co do zasady do czasu realizacji wszelkich praw i obowiązków oraz wygaśnięcia wszelkich roszczeń, wynikających bądź związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi (np. obowiązków podatkowych, sprawozdawczych i statystycznych, roszczeń o charakterze cywilnoprawnym, karnoprawnym).

 

  1. przekazanie Administratorowi danych osobowych jest co do zasady dobrowolne, ale niezbędne dla skorzystania z usług Administratora lub osiągnięcia innego celu zamierzonego przez Administratora albo osobę zainteresowaną usługami świadczonymi przez Administratora;

 

Na podstawie RODO osoba, której dane osobowe są przez Administratora przetwarzane, może żądać – przez zgłoszenie swojego wniosku do Administratora poprzez adres email administrator.danych@zpcbaltyk.pl – udostępnienia swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie, a nadto – przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych następuje niezgodnie z prawem.