Konkurs „Sweet selfie”

Konkurs „Sweet selfie”

 

Zapraszamy do udziału w konkursie pt. „Sweet selfie”, który organizujemy z okazji premiery naszej oferty świątecznej 2018 w upiększonym sklepie firmowym „Bałtyku” w Gdańsku.
Konkurs odbywa się na naszym fanpage’u na Facebooku w profilu wydarzenia pt. „Sweet selfie”.

  sweet selfie

REGULAMIN

 1. Konkurs nosi nazwę „Sweet selfie” (zwany dalej Konkursem)
 2. Organizatorem Konkursu są Zakłady Przemysłu Cukierniczego „BAŁTYK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Droszyńskiego 8 /11, KRS 0000103943 (zwane dalej Organizatorem)
 3. Konkurs odbywa się w obrębie specjalnie utworzonego w tym celu wydarzenia pt. „Sweet selfie” na fanpage’u Organizatora (zw. dalej Wydarzeniem)
 4. Konkurs rozpoczyna się w środę, 28 listopada i trwa do piątku, 30 listopada 2018 roku
 5. Konkurs polega na wykonaniu fotografii tzw. „Selfie” na terenie lub w obrębie sklepu stacjonarnego „Bałtyku” (Gdańsk, przy ul. Droszyńskiego 8/11, wejście od strony ul. Gen. T. Bora-Komorowskiego) i zamieszczeniu jej na profilu Wydarzenia.
 6. Fotografia może być wykonana wewnątrz lub na zewnątrz sklepu. Na fotografii musi być widoczny jej autor/autorka (ww. tzw. „Selfie”), a także musi być rozpoznawalny element sklepu.
 7. Do fotografii może być dołączony komentarz.
 8. Każdy uczestnik Konkursu może zamieścić dowolną ilość fotografii.
 9. Pomysł na fotografię zależy od autora zdjęcia – kreatywność będzie brana pod uwagę przy wyłonieniu zwycięzców Konkursu.
 10. Dopuszczalne jest także zamieszczanie krótkich filmików (np. z aplikacji Boomerang)
 11. Fotografie lub filmiki można zamieszczać na profilu Wydarzenia do 30 listopada do godziny 24:00
 12. W terminie do 4 grudnia 2018 roku, pracownicy ZPC BAŁTYK wskazani przez Zarząd, spośród zdjęć i filmików zamieszczonych na profilu Wydarzenia, dokonają wyboru i wskażą autorów, którzy zostaną wyróżnieni nagrodami.
 13. W Konkursie przewidziane są nagrody dla 3 osób (Organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia ilości nagrodzonych osób)
 14. W skład nagrody wchodzić będą wybrane słodycze ZPC BAŁTYK
 15. Zarząd ZPC „Bałtyk” zastrzega sobie prawo do subiektywnego wyłonienia zwycięzców Konkursu.
 16. Odbiór nagród odbędzie się w trybie ustalonym indywidualnie ze zwycięzcami Konkursu (odbiór osobisty lub wysyłka na terenie RP)
 17. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany ani administrowany przez portal Facebook.
 18. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za kwestie techniczne związane z funkcjonowaniem portalu Facebook, serwerów, łączy internetowych i innych elementów mogących mieć wpływ na rozstrzygnięcie Konkursu.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie, trudne do przewidzenia sytuacje, wypadki losowe itp. W trakcie wykonywania fotografii.
 20. W przypadku stwierdzenia działań naruszających niniejszy Regulamin lub innych, które byłyby próbą wpłynięcia na wyniki w sposób niedozwolony bądź niesprawiedliwy, Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia poszczególnych uczestników, w tym do przerwania Konkursu.
 21. Zamieszczane przez uczestników Konkursu fotografie bądź filmiki w żaden sposób nie mogą nikogo obrażać, naruszać praw, itp. – w przeciwnym razie Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Konkursu autora takiego zdjęcia i usunięcia go z profilu Wydarzenia.
 22. W sytuacjach nadzwyczajnych i trudnych do przewidzenia Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
 23. Każdy z uczestników, poprzez swój udział w Konkursie wyraża zgodę na publiczny charakter Konkursu, ma świadomość, że zamieszczone zdjęcia stają się publiczne, a Wydarzenie jest profilem otwartym i ogólnodostępnym.
 24. Każdy uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora na potrzeby przeprowadzenia niniejszego Konkursu i wyłonienia zwycięzców oraz w przypadku wygranej wyraża zgodę na przekazanie jego danych kurierowi w celu dokonania wysyłki.
 25. Każdy uczestnik Konkursu poprzez swój udział wyraża akceptację niniejszego Regulaminu.