Komunikat

Komunikat

W związku z wprowadzonym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego informujemy:

w naszej firmie od lat funkcjonuje system zarządzania jakością według normy BRC FOOD, który nakłada szereg działań opartych między innymi na zasadach przestrzegania higieny podczas produkcji oraz eliminacji wszelkich zagrożeń wewnętrznych mogących mieć potencjalny wpływ na bezpieczeństwo naszych wyrobów.

W obecnej sytuacji Zarząd firmy wprowadził dodatkowe działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzeniania się wirusa, ochrony pracowników, współpracowników i kontrahentów zapewniając jednocześnie ciągłość produkcji.

Wśród dodatkowych działań są m.in.:

  • zainstalowane dodatkowe dozowniki do dezynfekcji w głównych punktach komunikacyjnych na obszarze produkcji i strefy biurowej
  • wprowadzono ograniczenie wizyt w firmie do niezbędnych zalecając jednocześnie prowadzenie spotkań za pomocą urządzeń teleinformatycznych
  • wprowadzono ograniczenie bezpośredniego kontakt z innymi osobami
  • w miarę możliwości wprowadzono pracę zdalną
  • osobom z grupy ryzyka zalecono pracę zdalną.
  • prowadzony jest pomiar temperatury wszystkich pracowników wchodzących na teren firmy.

Obecnie nasza firma funkcjonuje zgodnie z założonymi planami, a powołany przez Zarząd zespół kryzysowy monitoruje sytuację w celu zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa.